Политика конфиденциальности

Spēkā kopš: 26.08.2019.

Kustība “Dzīvesspriedums” pārvalda tīmekļa lapu www.dzivesspriedums.lv.

Ar šo informējam par Jūsu personas datu ievākšanas, izmantošanas un publiskošanas politiku.

Izmantojam Jūsu datus, lai reģistrētu Jūsu atbalstu tīmekļa lapā izvietotajai iniciatīvai (palielināt finansējumu veselības aprūpei). Reģistrējot savu parakstu ar soctīklu pasi, esat sniedzis piekrišanu, ka izmantojam Jūsu datus saskaņā ar šo politiku.

Datu ievākšana un izmantošana

Uzkrājamo datu veidi

Personas dati

Piereģistrējot Jūsu parakstu, saņemsim publisku, Jūs identificējošu informāciju, kuru varam pielietot, lai sazinātos ar Jums vai lai identificētu Jūs. Personīga, identificējoša informācija var būt sekojoša, turklāt tā var nebūt izsmeļoša:

 • Jūs e-pasta adrese;
 • Jūsu vārds un uzvārds;
 • Atrašanās pilsēta/ ciems, novads;
 • Sīkdatnes un lietošanas dati.

Lietošanas dati

Mēs varam ievākt informāciju par to, kāda ir pieeja tīmekļa vietnei un kā tā tiek lietota (“Lietošanas dati”). Lietošanas dati var iekļaut tādu informāciju kā Jūsu datora IP adrese, pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas versija, Jūsu apmeklējuma laiks un datums, cik ilgu laiku Jūs šajās lapās pavadāt, unikālie datoraparatūras identifikatori un citi diagnostikas dati.

Sīkdatnes

Mūsu Pakalpojuma tīmekļa lapas izmanto sīkdatnes, lai sekotu mūsu vietnes lietošanas aktivitātei un lai saglabātu zināmu informāciju.

Sīkdatnes ir faili ar mazu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz Jūsu pārlūkprogrammu no tīmekļa lapas un tās tiek saglabātas Jūsu datoraparatūrā.

Jūs varat likt savai pārlūkprogrammai atteikties no sīkdatnēm vai informēt Jūs laikā, kad sīkdatnes tiek piedāvātas. Gadījumā, ja Jūs atsakāties pieņemt sīkdatnes, var gadīties, ka zināmu daļu mūsu vietnes pakalpojumu nebūs iespējams izmantot.

Mūsu sīkdatņu lietošanas piemēri:

 • Apmeklējuma sīkdatnes. Apmeklējuma sīkdatnes izmantojam katru reizi, kad tiek izmantota/ apmeklēta tīmekļa lapa.
 • Funkcionālās sīkdatnes. Izmantojam tās, lai paturētu prātā Jūsu vēlmes un dažādus iestatījumus.
 • Drošības sīkdatnes. Lai pildītu ar drošību saistītus mērķus, izmantojam drošības sīkdatnes.

Datu lietošana

Kustība “Dzīvesspriedums” uzkrātos datus izmanto dažādiem mērķiem:

 • Pakalpojuma (parakstīšanās) sniegšana un administrēšana;
 • Mūsu Pakalpojuma interaktīvo daļu izmantošana, ja Jūs šādu izvēli izdarāt;
 • Lietotāju atbalsts;
 • Informācijas analīze, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumu;
 • Pakalpojuma izmantošanas monitorings;
 • Tehnisku problēmu atklāšana, prognozēšana un novēršana.

Datu pārsūtīšana

Varam Jūsu datus, tostarp Jūsu personas datus (soctīklos norādītie), pārsūtīt un glabāt datoros, kas atrodas ārpus Jūsu dzīvesvietas/ pilsētas/ novada/ valsts vai citas ģeogrāfiskas vienības, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no likumiem Jūsu atrašanās vietā.

Ja atrodaties ārpus Latvijas Republikas un nolemjat mums nosūtīt savu informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs datus, tostarp Jūsu personas datus, pārsūtām uz Latviju un to apstrādi veicam Latvijā.

Izvēles rūtiņas atzīmēšana kopā ar Jūsu informācijas nosūtīšanu mums nozīmē, ka esat piekritis mūsu privātuma politikai, kā arī savu datu saglabāšanai, izmantošanai un pārsūtīšanai.

Kustība “Dzīvesspriedums” pielieto visus saprātīgos mērus, tādā veidā nodrošinot, ka Jūsu dati tiek aizsargāti, tie tiek saglabāti un izmantoti saskaņā ar šo privātuma politiku, un Jūsu personīgie dati netiek pārsūtīti uzņēmumam vai valstij, kurā datu, tostarp personas datu, aizsardzība netiek pietiekami kontrolēta.

Datu publiskošana

Prasības, kas izriet no likuma

Kustība “Dzīvesspriedums” var labticīgi publiskot Jūsu personas datus, ja šāda nepieciešamība rodas, lai:

 • Ievērotu ar likumu noteiktās prasības;
 • Aizsargātu kustības tiesības;
 • Novērstu vai izmeklētu ar Pakalpojumu saistītu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu;
 • Aizsargātu Pakalpojuma lietotāju personas;
 • Aizsargātu kustību no atbildības, zaudējumiem un citām prasībām.

Datu drošība

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka neviena ar interneta starpniecību veicamā pārsūtīšanas vai elektroniskās saglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mūsu mērķis ir izmantot vispārējā apritē akceptējamās metodes, lai tādējādi aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.

Pakalpojuma sniedzēji

Mēs varam izmantot trešās personas un privātpersonas (“Pakalpojuma sniedzējus”), lai mūsu vārdā sniegtu Pakalpojumu, lai sniegtu ar Pakalpojumu saistītos pakalpojumus vai lai saņemtu palīdzību saistībā ar analīzi par to, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots.

Šādām trešām personām ir pieeja Jūsu personīgajai informācijai vienīgi tādēļ, lai mūsu vārdā izpildītu iepriekšminētos uzdevumus, turklāt tās apņemas šos datus nepubliskot nekādu citu mērķu vārdā.

Citu tīmekļa lapu saites

Mūsu Pakalpojums var ietvert saites uz citām tīmekļa lapām, kuras mēs neoperējam. Ja Jūs uzklikšķināt uz šādas saites, Jūs nonākat šajā tīmekļa lapā. Uzstājīgi iesakām Jums iepazīties ar tīmekļa lapas, kuru vēlaties apmeklēt, privātuma politiku.

Mums nav kontroles, kā arī mēs neuzņemamies atbildību par šādām trešo personu tīmekļa lapām, privātuma politiku vai praksi, darbību un pakalpojumiem.

Bērnu privātums

Mūsu Pakalpojums nav domāts, lai uzrunātu personas, kas jaunākas par 18 gadiem (“Bērnus”).

Pašiem zinot, mēs neuzkrājam personīgi identificējamu informāciju par nevienu, kas ir jaunāks par 18 gadiem. Gadījumā, ja esat personas vecāks vai aizbildnis, vai aprūpētājs, un zināt, ka Jūsu Bērni ir mums nosūtījuši personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Gadījumā, ja mēs paši atklāsim, ka esam uzkrājuši personas datus no Bērniem bez vecāku piekrišanas, darīsim visu iespējamo, lai šo informāciju no mūsu serveriem dzēstu.

Grozījumi šajā privātuma politikā

Ik pa laikam mēs varam iekļaut grozījumus mūsu privātuma politikā. Darīsim Jums to zināmu, publicējot jaunu privātuma politiku šajā lapā.

Gadījumā, ja mūsu privātuma politikā tiek iekļauts būtisks grozījums, pirms tas stājies spēkā, nosūtīsim Jums informāciju uz e-pastu, kā arī grozīsim privātuma politikas spēkā esamības datumu.

Iesakām Jums periodiski iepazīties ar šo privātuma politiku, lai sekotu līdzi grozījumiem. Grozījumi privātuma politikā stājas spēkā, kopš publicēšanas brīža šajā lapā.

Kontakti:

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@dzivesspriedums.lv.

Подпиши свой #dzivesspriedums

за свои права на здравоохранение, которое соответствует среднему уровню Евросоюза.

#DZIVESSPRIEDUMS ПОДПИСАЛИ
4 282